Trio Impact Invest

Enabling deeptech innovation

FÖLJ MED PÅ VÅR RESA

Vi ökar chansen för banbrytande forskning att skapa impact

Genom att investera i forskningsnära deeptech-bolag tidigt bidrar vi till att fler innovationer når marknaden.

LÄS MER OM VÅRT UPPLÄGG
Neon Light Shapes in blue and orange
BAKGRUND

Trio Impact Invest

Stockholmsregionen är idag ett europeiskt nav för forskning och innovation och regionen siktar på att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi.

Samtidigt finns det en tydligt och erkänt hål i kapitalmarknaden när det gäller tidigt riskvilligt och långsiktigt kapital till forskningsbaserade bolag med hög risk, komplexitet och lång tid till marknaden.

Bristen på kapital har tydligt påverkat förutsättningarna för högteknologiska bolag mycket negativt. 

STARK MILJÖ

Stockholm Trio som samlad miljö hör till de starkaste i världen med drygt 30% av Sveriges akademiska forskning och forskarutbildning.

MÅNGA IDÉER

Årligen initieras över 250 nya forskningsbaserade innovationsprojekt med stöd av innovationskontoren vid Stockholm Trio.

HOLDINGBOLAGEN

Holdingbolagen, som har varit verksamma med investeringar i segmentet de senaste 25 åren, har visat att det går att skapa både god avkastning och viktig samhällsnytta. 

BOLAGENS NYCKELROLL

De bolag vi ska investera i spelar en nyckelroll i framtida svensk industriell och hållbar utveckling. Därför är uthålligt och smart kapital en förutsättning för framtida svensk konkurrenskraft och hela vårt kunskapssamhälle.

Vad är deeptech?

Vi definierar deeptech som banbrytande teknik som kräver intensiv forskning och utveckling med stora tids- och kapitalkrav för att gå från idé till marknadstillämpning. Deeptech-bolag finns inom flera tekniska plattformar.

Läs mer om deeptech-plattformarna
Driver du deeptech-bolag?

Trio Impact Invest kommer att investera i disruptiva teknologier med betoning på innovation och industriell omvandling i hela region Stockholm.
Om du driver ett deeptech-bolag kan du anmäla intresse redan nu.

Skicka en intresseanmälan
Vill du investera?

Vill du vara en del av en för Sverige unik satsning på nästa generations industri? Vill du vara med och skapa möjligheter för långsiktig samhällsutveckling och få tidig inblick i lovande deeptech-bolag? Då har vi ett erbjudande till dig!

Kontakta oss för mer information

Vårt upplägg

Trio Impact Invest etablerar en fondstruktur med längre horisont öppen för privat kapital. Den aktiva investeringsperioden är 2024-2029 och därefter följer en förvaltningsperiod fram till 2036 eller som längst 2042. Det finns ett starkt och uttalat syfte att stärka den svenska innovationskraften genom att prioritera disruptiva teknologier som kan bidra till att lösa samhällets stora utmaningar samtidigt som vi bidrar till en positiv samhällsutveckling där tillväxt, arbetstillfällen och klimat är tydliga indikatorer. 

Målgrupp

Fonden investerar i tidiga forskningsintensiva deeptech-bolag. Bolagen ska befinna sig i utvecklingsfas men ha potential för tillväxt. Investeringarna ska säkra svenska intressen i tidiga skeden.

Impact

Investeringar ska göras i bolag med positiv påverkan på de globala hållbarhetsmålen. Fokus ska ligga på bolag som skapar samhällsnytta ur forskning och ha en stark ESG-prägel.

Erfarenhet

Vi som jobbar inom Trio Impact Invest har genom holdingbolagen över 25 års erfarenhet av investering och förvaltning i forskningsnära teknologier. Det finns ett gediget och testat strukturkapital och ett team som har levererat med stor framgång över lång tid.

Erfarenhet & kompetens

De tre holdingbolagen bakom Trio Impact Invest – SU Holding, KI Holding och KTH Holding –  utgör en integrerad del av det lärosätesanknutna innovationsekosystemet. De har unik erfarenhet av, kunskap om och förståelse för den kontext som tidiga innovationer skapas i. Med stora flöden och tillgång till akademiska experter, industriella samarbeten och forskningsinfrastrukturer är de väl placerade att bedöma och stödja forskningsbaserade bolag. 

Holdingbolagens team har lång erfarenhet av tidiga investeringar i, och utveckling av, högteknologiska bolag som tar sig an stora samhällsutmaningar. Idag investerar holdingbolagen i ungefär 15 nya bolag varje år och förvaltar aktivt runt 100 innehav. Investeringar sker primärt i etableringsskede i en evergreen struktur med långsiktigt perspektiv och med en värdeutveckling på mellan 4 till 6 gånger investerat kapital. Exempel på tidigare investeringar finns på respektive holdingbolags hemsida. 

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Kontakta oss


sv_SESvenska