För investerare

Enabling deep-tech innovation

Är du en investerare med ett långsiktigt perspektiv och starkt intresse av att svensk forskning omsätts till nya bolag i Sverige?

Kan du, förutom investering, bidra med kunskap, nätverk och kundkontakter för att skapa förutsättningar för nästa generations industri?

Då ska du följa med på Trio Impact Invests resa!


sv_SESvenska